סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

חדש

משחקים ופעילויות שעלו לאתר לאחרונה

קיץ-חורף
לוטו כמות סיפרה
לוטו ספרות
letter match
כותבים משפטים
picture to word
משפט לתמונה
אימון כדורסל