סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

חדש

משחקים ופעילויות שעלו לאתר לאחרונה

find the picture
find the picture
At the restaurant
ארבע בשורה
קיץ-חורף
לוטו ספרות
letter match
כותבים משפטים
picture to word
סולמות ונחשים