סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

אנגלית

משחקים ראשוניים באנגלית: הכרת האותיות, התאמת אות לאות, כתיבת מילים, השלמת אות חסרה.

abc
Match the letters
משחק זכרון אותיות
first letter
winter words
missing letter
dress up
following directions
following directions
adam and the ants
Thinking of something
memory game
preposiotions
hang on