סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

אנגלית

משחקים ראשוניים באנגלית: הכרת האותיות, התאמת אות לאות, כתיבת מילים, השלמת אות חסרה.

abc
Match the letters
letter match
letter names
מצא את האותיות
משחק זכרון אותיות
letter reversal
first letter
מילים חורזות
מילה תמונה
animals
food
picture to word
matching cards
Sight Words 1
זכרון מילים אנגלית
winter words
missing letter
dress up
following directions
following directions
adam and the ants
Thinking of something
memory game
preposiotions
hang on
clothes
food
numbers
colors
school
week days
word scramble
build a sentence