סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

אנגלית

משחקים ראשוניים באנגלית: הכרת האותיות, התאמת אות לאות, כתיבת מילים, השלמת אות חסרה.

abc
Match the letters
משחק זכרון אותיות
letter reversal
first letter
מילים חורזות
Sight Words 1
winter words
missing letter
dress up
following directions
following directions
adam and the ants
Thinking of something
memory game
get the kid
preposiotions
hang on
clothes
food
numbers
colors
school
week days