סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

אנגלית

משחקים ראשוניים באנגלית: הכרת האותיות, התאמת אות לאות, כתיבת מילים, השלמת אות חסרה.

abc
Match the letters
משחק זכרון אותיות
first letter
מילים חורזות
Sight Words 1
winter words
missing letter
dress up
following directions
following directions
adam and the ants
Thinking of something
memory game
get the kid
preposiotions
hang on