סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

שפה

פעילויות לפיתוח מיומנויות שמיעתיות ושפתיות: מילוי הוראות, זיכרון, הגדרות, תפישות מושגים ועוד.
זהו הבסיס לשפה ולתקשורת עם הסביבה.

מיון לקטגוריות
יוצא דופן
מי היה ראשון?
מה שייך
הבנת הוראות
מיון לחדרים
מי אני?
אני חושבת על
זכרון שמיעתי