סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

حساب

לימוד חשבון ממוכנות לחשבון ועד לרמה של כיתה ב' תוך כדי משחק מהנה.
פעילויות אלה יעילות לתלמידים בראשית דרכם בזכות המבנה היחודי של המשחק, מסך שאינו עמוס בפרטים ואוביקטים גדולים,
כל אלה תומכים בלמידה והפנמה של הנלמד אצל הלומד.

משחק זכרון מספרים
יותר או פחות
כדורגל
חיבור בחווה
לוח אתגר
חיסור דגים
נדנדה
קליעה למטרה
קוביות
יער התרגילים
הוקי קרח
לוח המאה
מפלצת עשרות
סקי חיבור
חיסור סל
כדורכפל
קליעה למטרה כפל
כפל כדורסל
סקי כפל
כפל גול
סקי חילוק
חילוק סל
פחות אחד
ועוד אחד
זוגי אי זוגי
גדול קטן שווה
ישר המספרים 0-10
ישר המספרים
ישר המספרים
ישר המספרים
מצא את הספרות
ספרות וכיוונים
כדורגל חיבור
נדנדת חילוק
סקי חיסור
נדנדת חיסור
כדורגל חיסור
כדורגל חילוק
ישר המספרים ועוד 2
ישר המספרים ועוד 5
קליעה למטרה חיסור
חילוק מטרה
ישר המספרים 10-20
השלמה ל 10
לוטו ספרות
לוטו כמות סיפרה
בעיות מילוליות
סופרים בכיף