סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

اِنجليزيّة

משחקים ראשוניים באנגלית: הכרת האותיות, התאמת אות לאות, כתיבת מילים, השלמת אות חסרה.

Match the letters
missing letter
following directions
following directions
adam and the ants
memory game
thinking of something
get the kid
preposiotions
dress up
מצא את האותיות
find letter
animals
food
מלה תמונה
letter reversl
משחק זכרון אותיות
hang on
winter words
מילים חורזות
Sight Words 1
colors
week days
clothes
food
numbers
school
letter names
word scramble
זכרון מילים אנגלית
matching cards
build a sentence
picture to word
letter match
pre reading
abc learning to read
i can read & write
colors
count to 10
matching nouns
matching shapes
numbers
numbers
opposites
remember me
find the picture
find the picture
actions
body parts
colors
find the picture
family match
my family
action verbs
opposites
matching cards
first letter
professions
missing vowels
weather
memory game
writing words
matching cards
weather match
memory game
matching cards
cvc words