סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

لغة

פעילויות לפיתוח מיומנויות שמיעתיות ושפתיות: מילוי הוראות, זיכרון, הגדרות, תפישות מושגים ועוד.
זהו הבסיס לשפה ולתקשורת עם הסביבה.

הבנת הוראות
מיון לחדרים
מושגי מרחב
חפץ פעולה
אבסורדים
הסיפור שלי
מי אני
אני חושבת על
זכרון שמיעתי
משחק זכרון
אני חושבת על
סרטוני רצף
באמבטיה
בחוף הים
סיפור אבסורד
יום הולדת
מעשה בעוגה
תקלה באוטו
בגינת המשחקים
בסופרמרקט
הגנב
סרטון רצף
קיץ-חורף
משחק זכרון