סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

جديد

משחקים ופעילויות שעלו לאתר לאחרונה

ארבע בשורה
קיץ-חורף
לוטו כמות סיפרה
לוטו ספרות
letter match
picture to word
סולמות ונחשים
סולמות ונחשים קטן
מילה והיפוכה
מילה והיפוכה