סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

اِنجليزيّة

משחקים ראשוניים באנגלית: הכרת האותיות, התאמת אות לאות, כתיבת מילים, השלמת אות חסרה.

pre reading
colors
dress up
count to 10
numbers
colors
family match
body parts
actions
professions
weather match
cvc words
matching shapes
remember me
memory game
find the picture
find the picture
find the picture
action verbs
my family
opposites
matching nouns
preposiotions
memory game
following directions
following directions
abc learning to read
Match the letters
letter match
letter names
מצא את האותיות
משחק זכרון אותיות
letter reversl
find letter
first letter
מילים חורזות
i can read & write
Sight Words 1
זכרון מילים אנגלית
מלה תמונה
animals
food
missing letter
missing vowels
winter words
clothes
food
numbers
colors
school
week days
writing words
numbers
word scramble
picture to word
matching cards
matching cards
matching cards
memory game
matching cards
weather
build a sentence
opposites
adam and the ants
thinking of something
get the kid
hang on