סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

اِنجليزيّة

משחקים ראשוניים באנגלית: הכרת האותיות, התאמת אות לאות, כתיבת מילים, השלמת אות חסרה.

abc
Match the letters
משחק זכרון אותיות
find letter
מילים חורזות
Sight Words 1
winter words
missing letter
dress up
following directions
following directions
adam and the ants
memory game
thinking of something
get the kid
preposiotions
hang on