סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

اِنجليزيّة

משחקים ראשוניים באנגלית: הכרת האותיות, התאמת אות לאות, כתיבת מילים, השלמת אות חסרה.

abc
Match the letters
משחק זכרון אותיות
letter reversl
find letter
מילים חורזות
Sight Words 1
winter words
missing letter
dress up
following directions
following directions
adam and the ants
memory game
thinking of something
get the kid
preposiotions
hang on
colors
week days
clothes
food
numbers
school