סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

اِنجليزيّة

משחקים ראשוניים באנגלית: הכרת האותיות, התאמת אות לאות, כתיבת מילים, השלמת אות חסרה.

abc
Match the letters
letter match
letter names
מצא את האותיות
משחק זכרון אותיות
letter reversl
find letter
מילים חורזות
מלה תמונה
animals
food
matching cards
picture to word
Sight Words 1
winter words
missing letter
dress up
following directions
following directions
adam and the ants
memory game
thinking of something
get the kid
preposiotions
hang on
food
numbers
colors
school
week days
clothes
word scramble
זכרון מילים אנגלית
build a sentence