סביבת למידה מיוחדת !

Games

משחקים

لغة

פעילויות לפיתוח מיומנויות שמיעתיות ושפתיות: מילוי הוראות, זיכרון, הגדרות, תפישות מושגים ועוד.
זהו הבסיס לשפה ולתקשורת עם הסביבה.

הבנת הוראות
מיון לחדרים
מושגי מרחב
משחק זכרון
חפץ פעולה
אבסורדים
הסיפור שלי
מי אני
אני חושבת על
אני חושבת על
זכרון שמיעתי
משחק זכרון
קיץ-חורף
סרטוני רצף
סרטון רצף
בגינת המשחקים
בסופרמרקט
יום הולדת
הגנב
מעשה בעוגה
באמבטיה
תקלה באוטו
סיפור אבסורד
בחוף הים